Hicheeldaalgavar

Хувь хүний намтрын бүрдэлд өөрийн; өөрийн эцэг, эхийн; эхнэр (нөхөр)-ийн эцэг, эхийн намтар багтана. Намтраа А 4 хэмжээний бичгийн цаасан дээр урд талд нь 3.5 см-ийн зай үлдээж бичнэ.

Та өөрийн болон эхнэр (нөхөр)-ийнхээ эцэг, эх (үрчилсэн эцэг эх) тус бүрийн намтрыг тэдний төрсөн аймаг, сум, хот, огноо, овог, эцэг эхийнх нь нэр, боловсрол, мэргэжил, хэдийд ямар ажил алба эрхэлж байсан болон одоо эрхэлж байгаа ажил алба, гавьяа шагнал, бүтээл зэргийг хамруулан дэлгэрэнгүй бичнэ.

Та өөрийнхөө намтрыг бичихдээ аль аймаг, хот, сум, дүүрэг, баг, хорооны ямар нэртэй газар, хэзээ (төрсөн огноо...

Hicheeldaalgavar

 Ярилцлага бол хүссэн ажилдаа ороход нөлөөлөх хамгийн чухал үе шат юм. Таны хэрхэн ярилцлага өгч буйгаас шалтгаалан ирээдүйд ажилд орох эсэх нь шийдвэрлэгддэг. Ажил олгогчид анкетнаас сонгон шалгаруулалтаа хийсний үндсэн дээр ярилцлагад урих цаг товлодог. Ярилцлагад дуудагдана гэдэг бараг л ажилд орчихлоо гэсэн үгнээс ялгаагүй. Гэвч таны хэрхэн ярилцлага өгч буйгаас шалтгаалан ажил олгогч таныг ажилд авах эсэх шийдвэрээ гаргадаг.

Ярилцлагын үе шат:

·        Ярилцлагын өмнөх

...

Hicheeldaalgavar

“Баялаг гранд” ХХК-ний захиргаанд

 өргөдөл гаргах нь

Ажилд орох тухай

          Миний бие Ганбаатар овогтой Тэмүүлэн нь 1975 онд төрсөн. Ховд аймгийн харьяат. Ам бүл 5. Эхнэр 2 хүүхдийн хамт амьдардаг. Би 1993 онд 1-р 10 жилийн сургууль, 1996 онл Ховд аймгийн Мэргэжлийн Сургалт Үйлдвэрлэлийн Төвийг гагнуурчин мэргэжлээр тус тус төгссөн. 1996-2005 оны 6 дугаар сар хүртэл Ховд аймгийн барилга трестэд гагнуурчнаар ажиллаж байсан. 2006 оны 7 дугаар сард Улаанбаатар хотод шилжин ирээд 2007 оноос одоог хүртэл хувиараа гагну...

Hicheeldaalgavar

Ажил олгогчид ихэвчлэн “Та өөрийгөө товч танилцуулахгүй юу” гэсэн асуултаар ярилцлага эхэлдэг бөгөөд энэ асуулт хамгийн чухал асуулт байдаг. Энэ асуултад хэрхэн хариулснаас ажил олгогч таны талаар нэлээд тодорхой мэдэх болно.

          Иймд та энэ асуултад дараах зөвлөмжийн дагуу сайтар бэлдээд хариулаарай.

Өөрийгөө танилцуулахдаа:

*    Хувийн мэдээлэл /овог нэр, нас, гэрлэсэн эсэх/

*    Боловсролын байдал, эзэмшсэн мэр...

Hicheeldaalgavar

Та ажлын орон тоо асууж, эсвэл тодорхой болсон сул орон тооны ажилд орохоор өргөдөл бичих шаардлагатай болдог. Ямар ч тохиолдолд таны өргөдөл дараах зүйлсийг агуулсан байх ёстой гэдгийг санаарай.

Өргөдлийн бүтэц:

·        Өргөдлийн толгой хэсэг буюу гарчиг

·        Тэргүү буюу өргөдлийн гол санаа

·        Эхлэл хэсэг буюу өөрийн тухай товч тан...

Hicheeldaalgavar

 Тус албан тушаалын хүрээнд гүйцэтгэх үүрэг, ажлын байран дээр гүйцэтгэх ажилбар, ажилтанд тавигдах мэдлэг, ур чадвар, хандлага, төлөвшил, гүйцэтгэлийн шалгуур зэргийг тусгасан байдаг. 

 Үүнд:

1.   Тухайн албан тушаалын ангилал (мэргэжил, мэргэшлийн зэрэг)

2.   Харъяалагдах алба, хэлтэс

3.   Шууд удирдах хүн хэн болох

4.   Орлох мэргэжилтэй ажилтан (Байгууллагын үйл ажил...

Hicheeldaalgavar

 

Хөдөлмөрийн эрэлт, нийлүүлэлтийн тэнцвэргүй байдлаас болж сургууль төгссөн залуучууд хөдөлмөр эрхлэж чадахгүй байна.

 Хөдөлмөрийн зах зээлд залуучууд ажилгүйдэлд их өртөж байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийн албанд бүртгүүлээгүй боловч сургууль төгссөн залуучууд өндөр цалин хөлстэй ажилд орохыг хүлээж байхад, нөгөө хэсэг нь гадаад улсад хөдөлмөр эрхлэх бүх аргыг эрэлхийлэх боллоо.

 Гэтэл мэргэжил, ур чадваргүй залуучууд амь зуурын эрхээр хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлд, бага цалинтай ажил хийж байна.

 

МСҮТ, ПК-д мэргэжил эзэмшсэн мэргэжлийн ур чадвар, хандлага сай...

Hicheeldaalgavar

Ихэнх байгууллага хүмүүсийг ажилд авахдаа анкет бөглүүлдэг. Энэхүү анкетийг хэрхэн бөглөсөн, бичиг баримтаа хэрхэн бүрдүүлсэн зэрэг нь таныг ажилд авах эсэхийг шийдэхэд чухал үзүүлэлт болдог. Иймээс таны анкет аль болох ажил олгогчид сэтгэгдэл төрүүлэхүйц бусдаас онцгой байж олон анкет дундаас хүний нөөцийн ажилтны сонирхолыг татаж шигшигдэн үлдэх ёстой гэдгийн санах хэрэгтэй.

Анхаарах зүйлс:

ь  Анкетийг 1-2 удаа сайтар уншиж танилцаж, зааврын дагуу бөглөх

ь  Хар, хөх өнгийн үзгээр бөглөх