Hicheeldaalgavar
Ихэнх байгууллага хүмүүсийг ажилд авахдаа анкет бөглүүлдэг. Энэхүү анкетийг хэрхэн бөглөсөн, бичиг баримтаа хэрхэн бүрдүүлсэн зэрэг нь таныг ажилд авах эсэхийг шийдэхэд чухал үзүүлэлт болдог. Иймээс таны анкет аль болох ажил олгогчид сэтгэгдэл төрүүлэхүйц бусдаас онцгой байж олон анкет дундаас хүний нөөцийн ажилтны сонирхолыг татаж шигшигдэн үлдэх ёстой гэдгийн санах хэрэгтэй.

Анхаарах зүйлс:

ь  Анкетийг 1-2 удаа сайтар уншиж танилцаж, зааврын дагуу бөглөх

ь  Хар, хөх өнгийн үзгээр бөглөх

ь  Цэвэрхэн гаргацтай баллаж сохлохгүй, өөрийн гараар бичих

ь  Цээж зургаа цэвэрхэн наах

ь  Анкетийн асуулга бүрт үнэн зөв, бүрэн гүйцэт товч, тодорхой хариулах

ь  Таны давуу, сул тал, чадварууд гэсэн чухал асуултад сайн бодож бичих

ь  Зөв бичгийн дүрмийн үг, үсгийн алдаагүй бичих

ь  Анкетийн төгсгөлд гарын үсэг, анкет бөглөсөн он, сар, өдрөө марталгүй бичих

ь  Эцэст нь байгууллагад өгөх өргөдлийн маягтаа хувилж авах/ярилцлагад уригдсан тохиолдолд анкетад тусгасан мэдээллээ эргэн санах боломжтой/.

 

Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдэл:
:-)