Hicheeldaalgavar
Specific-Тодорхой байх
Буруу сонголт: Би хуримтлалтай болно.
Зөв сонголт: Би сар бүр 100000 төгрөгний хуримтлал үүсгэнэ.
Measurable Хэмжигдэхүйц байх
Буруу сонголт: Би англи хэл сурна
Зөв сонголт: Би IELTS 6.0 оноо авна.
Аction Хүрэхүйц байх
Буруу сонголт: Би 1 сарын хугацаанд 20 кг жин хасна.
Зөв сонголт: Эрүүл хооллолтыг сонгож 1 сарын хугацаанд би 2 кг жин хасна.
Realistic Бодитой байх
Буруу сонголт: Сард 5сая төгрөгийн орлого олно.
Зөв сонголт: 5 сарын хугацаанд ажлын хажуугаар online shop ажиллуулж 5сая төгрөгийн орлого олно
Time-Bound цаг хугацаатай байх
Буруу сонголт: 10 орноор аялна.
Зөв сонголт: 2030 оны 6 сар гэхэд 10 орноор аялна.


 

Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдэл:
:-)