Hicheeldaalgavar

Гүйцэтгэх дараалал:

 1. Start->All programs->Microsoft office -> Microsoft office Publisher 2007 сонгон програмаа ачаалах
 2. Brochures хэлбэрийг сонгон танилцуулгын загваруудаас сонгож хулганы зүүн товчлуур дээр 2 товшин танилцуулгыг үүсгэх
 3. Үсгийн фондыг солихдоо Format->Font schemes сонгон Arial 12 фондоор бичих
 4. Өнгө загварыг өөрчилөхдөө Format->Color schemes сонгох
 5. Танилцуулга 2 нүүр 3хэсэгт багтана. 1р нүүрний 3р хэсэгт “НБДАХА-1а ангийн танилцуулга” гэж бичих1р нүүрний 2хэсэгт холбоо барих дугаар, хаягаа бичнэ. 3р хэсэгт мэргэжлийнхээ талаар бичнэ. Мөн ангийн зургаа оруулна. Сургуулийнхаа талаар болон мэргэжлийнхээ талаар дэлгэрэнгүй бичнэ.
 6. Зураг оруулахдаа Insert->Picture->Clip art сонгон бэлэн зураг оруулж ирэх
 7. Зургийг текстний дунд байрлуулахын тулд зурган дээр дарахад picture->text wrapping->tight/ square
 8. Format->Background сонгон танилцуулгын дэвсгэр өнгийг солих
 9. Organization хэсэгт өөрийн сургуулийн нэр бичих
 10. Business name хэсэгт өөрийн анги мэргэжлийн нэрийг бичих
 11. Primary Business Address хэсэгт гэрийн хаяг бичих /5-р баг 4-р хэсэгт 076 тоот/
 12. Phone – утасны дугаараа бичих
 13. Fax - сургуулийн факс бичих
 14. E-mail - өөрийн цахим хаягаа бичих
 15. Бэлэн болсон танилцуулгаа хэвлэхдээ File->Print командыг сонгоно.

Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдэл:
:-)